VLŠ Jičíndržitel certifikátu Českého svazu lyžařských škol pro výuku lyžování, všichni členové lektorského sboru jsou držiteli platných licencí pro výuku lyžování.

Tradice pravidelné výuky lyžování v Jičíně se datuje už kolem roku 1975, kdy se kolem prof. Oldřicha Soldána tvoří parta nadšenců, která pod hlavičkou TJ Jičín a s podporou místního podniku Agrostroj zahajuje pravidelnou výuku lyžování dětí. Později, v roce 1980 dochází k založení samostatné lyžařské školy.

VLŠ Jičín je jedinou veřejnou lyžařskou školou na okrese Jičín, působící nepřetržitě od svého založení 26.10.1980, kdy byla tehdejšímu VSL ČÚV ČSTV podána žádost o přiznání licence k provozování veřejné lyžařské školy, do dnešní doby. Prvními cvičiteli byli její zakladatel a první vedoucí, prof. Oldřich Soldán, držitel kvalifikace cvičitel I.tř., cvičitelé III.tř.. Miloslav Šebík, Zdeněk Zmatlík, Zdeněk Randa, Tomáš Petráň, Michal Císař, Aleš Olšan, Pavel Hejl a cvičitelé IV.tř. Ladislav Císař a Lenka Frýbová. VLŠ Jičín působila převážně jako víkendová, tzn. výuka probíhala o sobotách a nedělích na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou, Benecku a Mísečkách, dle sněhových podmínek. Výuka byla rozložena do 12-ti lekcí a počet účastníků se pohyboval mezi 100-120 osobami. Další samostatné výcviky probíhaly o jarních prázdninách a to v Harrachově, v rekreačním středisku Agrostroje Jičín a v Rokytnici n. Jizerou, v rekreačním středisku Silnice Jičín. Účastníci výuky na základě osvojených znalostí a dovedností získávali ocenění „Lyžař ČSR“ stříbrného nebo zlatého stupně, ti nejmladší pak „Lyžařskou vločku“.

V řadách VLŠ Jičín dále působili jako cvičitelé: Josef Stránský jako zástupce Oldřicha Soldána a pozdější vedoucí VLŠ, Karel Hlaváč, Jana Chramostová, Helena Suchánková, Zdeněk Zmatlík, Jarča Jedličková, Vlaďka Kvapilová, Oldřich Vocásek, Lada Bartoníčková a stále ještě působí Jiří Bílek, Věra Doušová, Pavel Krupka, Miroslav Mráz, Hana Kudrnáčová a Miloš Kudrnáč.

Po roce 1990 se naše VLŠ stala členem Českého svazu lyžařských škol a svoji činnost přesunula, vzhledem k nejistým sněhovým podmínkám na kopci Tábor, do Jablonce nad Jizerou, kde jsme našli výborné výcvikové terény a zázemí vhodné, jak pro nejmenší začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře z řad dospělých. V současné době je lektorský sbor VLŠ tvořen dvěma učiteli lyžování, osmi cvičiteli lyžování a pěti externisty. Výuka lyžování probíhá standardně o sobotách v šesti lekcích většinou od poloviny ledna do konce února. Organizačně je řešena tak, že se účastníci hlásí na jednotlivé lekce před odjezdem, pro případ velkého počtu účastníků je v záloze další autobus, jsou dopraveni na místo výcviku, kde následuje 5 výukových hodin s přestávkou na občerstvení a poté v odpoledních hodinách návrat zpět do Jičína. Účast není podmíněna absolvováním všech lekcí. Výuka je skupinová (počet členů skupiny maximálně 5 osob na jednoho cvičitele), úplní začátečnící mají v případě potřeby výuku individuální. Nabízíme základní výuku dětí i dospělých ve sjezdovém lyžování na klasických i carvingových lyžích, v případě zájmu i snowboardu a běhu na lyžích. U sjezdového lyžování je možná výuka sportovního stylu jízdy.

Po ukončení provozu na takřka domovském svahu na Jaráku jsme hledali, kde s naší školičkou zakotvit a nakonec jsme se v sezóně 2017 uchýlili do sousedního střediska do Vysokého nad Jizerou, do areálu Šachty a Petruškovy vrchy, kde půsbíme i nadále. Museli jsme se přizpůsobit podmínkám daným v tomto středisku, například jsme museli zkrátit délku výuky na 4 hodiny v jedné lekci.

Na shledanou s vámi na sněhu se těší: Hana Kudrnáčová, Věra Krupková, Táňa Veselá, Miroslav Mráz, Jiří Bílek, Martin Chalupa, Veronika Gottvaldová, Jára Gottvald, Míra Gottvald, Pavel Krupka, Miloš Kudrnáč, Tomáš Kudrnáč, Michal Císař a Pavel Hejl.
 
© 2006 - 2019 Pavel Hejl, Aktualizace: 24.01.2019